Saturday, December 11, 2010

TODAY's MOTTO:

Zarurat
ke mutabik jiyo

Khwahisho
ke mutabik nahi

QKI
Zarurat
FAKEER ki
v puri ho jati h

Khawish BADSHAHO ki v adhuri reh jati h..@

No comments:

Popular Posts