Tuesday, June 12, 2012

TODAY's MOTTO :


WAQT aur
SAMAJH DONO
EK SAATH KHUSH^Kismat logo ko hi milte h

Q Ki
AKSAR WAQT PAR
SAMAJH nahi hoti..

aur SAMAJH aane taK WAQT nahi BACHTA..@

No comments:

Popular Posts